• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CA-TA

 

Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước Ca-ta

Địa chỉ: Villa No. 8 (Near Saha 109 street), West Bay Lagoon, Doha, Qatar

P.O.Box: 23595 Doha, Qatar

Điện thoại tổng đài: (+974) 4412 8480; (+974) 4412 8993; (+974) 4412 8366

Fax: (+974) 4412 8370

Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

Website: www.qatar.hoadononline.vn/

Danh sách cán bộ của ĐSQ

1.     Nguyễn Đình Thao - Đại sứ

ĐTCQ: (+974) 4412 8480

2.     Phan Thanh Hải - Bí thư thứ Nhất (Phụ trách Lãnh sự)

ĐTCQ: (+974) 44128480

ĐTDĐ: (+974) 74039468

3.    Nguyễn Đoàn Ngọc - Bí thư thứ Nhất (Phụ trách Văn hóa - Báo chí)

ĐTCQ: (+974) 44128480

ĐTDĐ: (+974) 77836789

4.     Nguyễn Thanh Hà - Bí thư thứ Ba (Thư ký Đại sứ Chính trị, Kinh tê)

ĐTCQ: (+974) 44128480

ĐTDĐ: (+974) 33362454

5.     Phạm Thị Ngọc Diệp - Nhân viên (Kế  toán-HC quản trị)

ĐTCQ: (+974) 44128480

ĐTDĐ: (+974) 50068647


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​