• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Chủ Nhật​ - Thứ Năm: 9:00-17:00

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2021

  Tháng 1
   Thứ sáu: Ngày 01 tháng 01 năm 2021

  Tháng 2

  - Thứ năm: Ngày 12 tháng 02 năm 2021 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Thứ ba: Ngày 13 tháng 02 năm 2021 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Na

  m)

  - ​Thứ tư: Ngày 14tháng 02 năm 2021 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

  Tháng 4

  - Thứ ​tư: Ngày 21 tháng 04 năm 2021 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)                                          - Thứ sáu: Ngày 30 tháng 04 năm 2021 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  Tháng 5

    Thứ Bày, n​gày 01 tháng 05 năm 2021 (Ngày Quốc tế lao động)

  Tháng 9

   Thứ năm: Ngày 02 tháng 09 năm 2021 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

  ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​