​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước Ca-ta

 

Đại sứ Trần Đức Hùng

Họ và tên:​Trần Đức Hùng
Ngày sinh:26/09/1963
Quê quán:Gia Lâm, Hà Nội
Học vấn:Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế, Việt Nam (2007)
Ngoại ngữ:​Tiếng Anh

 

Quá trình công tác

 

1983 - 1984Chuyên viên, Vụ Châu Á 3, Bộ Ngoại giao
1984 - 1987Thực hiện nghĩa vụ quân sự
1987 - 1989Chuyên viên, Vụ Châu Á 3, Bộ Ngoại giao
1989 - 1992Sinh viên, Học viện Ngoại giao, Việt Nam
1992 - 1994Chuyên viên, Vụ Châu Á 3, Bộ Ngoại giao
1994 - 1998Tùy viên, Đại Sứ quán Việt Nam  tại Singapore
1998 - 2005Chuyên viên, Thư ký Thứ trưởng Thường trực, Văn phòng Bộ Ngoại giao
2005 - 2009Phó Vụ trưởng, Văn phòng Bộ Ngoại giao
2009 - 2012Tham tán, Đại Sứ quán Việt Nam tại Mỹ
2012 - 2020Phó Giám đốc, ​Trung tâm Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao
2020 - tháng 1/2021Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ, Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể Bộ Ngoại giao
Tháng 2/2021 - nayĐại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước Ca-ta
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​