​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ca-ta

4x6L1.jpg 

Đại sứ Nguyễn Đình Thao1. Thông tin cá nhân

Đại sứ Nguyễn Đình Thao sinh năm 1960 tại Hà Nội. Ông vào ngành Ngoại giao từ năm 1983 đến nay, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ông có vợ và hai con gái.

2. Học vấn

Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Đại học Ngoại giao, Hà Nội, Việt Nam năm 1983.

Thạc sỹ về giảng dạy tiếng Anh, Đại học Canberra, Ốt-xtrây-lia năm 1992.

Sau Đại học về Quan hệ Quốc tế, Đại học Denver, Mỹ năm 1996

Thông thạo tiếng Anh.

3. Sự nghiệp Ngoại giao

Ông được phong Hàm Đại sứ (bậc một) năm 2010.

Ông được Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước Ca-ta vào tháng 5/2017. Đại sứ Nguyễn Đình Thao đã sang Ca-ta tháng 11/2017 và trình Quốc thư lên Quốc vương Ca-ta vào ngày 4/12/2017.

Trước đó, Ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Argentina kiêm nhiệm Cộng hòa Đông U-ru-goay và Cộng hòa Pa-ra-goay vào tháng 2/2013. Nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ tại Cộng hòa Argentina và các nước kiêm nhiệm từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2017.

Từ tháng 2007 đến tháng 12/2013, ông giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 2004 đến tháng 2007, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Trưởng khoa Ngoại ngữ, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Ông từng công tác nhiệm kỳ tại Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ tháng 5/2001 đến tháng 8/2004 với chức vụ Bí thư Thứ nhất.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​